Vyber krajinu 
 
   
 
 
Nachádzate sa v: Zepter Finance / Profil spoločnosti

PROFIL SPOLOČNOSTI

company-profile.jpg

Kvalita, trvácnosť a spokojnosť klientov na základe nezávislého, odborného a komplexného finančného poradenstva

Zepter International je značkou kvality, trvácnosti a spokojnosti klientov. Mimoriadny štandard kvality a doživotná záruka sú súčasťou všetkých produktov spoločnosti Zepter: kúpa produktov Zepter znamená investíciu do doživotnej kvality. Obchodná filozofia spoločnosti Zepter sa odzkadľuje aj v obchodných postupoch Zepter Finance. Poistenie osôb a vecné poistenie, dôchodkové a zdravotné zabezpečenie, úvery a budovanie majetku predstavujú pre klientov mimoriadne komplexnú oblasť. Práve posledné roky boli poznačené neprehľadnou rôznorodosťou ponúk a chýbajúcou kvalitou na trhu. O to ťažšie je pre klienta nájsť najlepšie možné produktové riešenia, pretože k tomu sú potrebné odborné znalosti, rozsiahly prehľad o produktoch a znalosť trhu s ohľadom na budúcnosť. Zepter Finance ponúka svojim klientom uvedené know-how a na tomto základe spája kompetentnosť s profesionalitou a serióznosťou so zámerom nájsť na trhu to najlepšie celkové riešenie pre klienta.

Kľúčovou oblasťou Zepter Finance je nezávislé a komplexné finančné poradenstvo pre klientov. Tak klientom, ako aj spolupracovníkom ponúka najlepšie možné odborné poradenstvo vo všetkých finančných záležitostiach.

Dlhoročné skúsenosti v oblasti spolupráce so všetkými vedúcimi poskytovateľmi poistných produktov a bankami Európy umožňujú v mnohých krajinách ako Rumunsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rusko a Ukrajina ponúkať zaujímavé portfólio produktov. V každej z týchto krajín Zepter Finance analyzuje a vyvíja spolu s renomovanými partnermi v oblasti financií, trhu zodpovedajúce a predovšetkým exkluzívne finančné produkty, ktoré svojim klientom ponúka za najlepších možných podmienok.


Filozofia spoločnosti spočíva v nezávislom, odbornom a komplexnom finančnom poradenstve pre klientov Zepter Finance.