Vyber krajinu 
 
   
 
 
Nachádzate sa v: Produkty

PRODUKTY


Privátny dôchodok

Hlavné ťažisko finančného poradenstva v Zepter Finance spočíva v zabezpečení do budúcnosti, nakoľko medzičasom sa privátne dochodkové zabezpečenie stalo nevyhnutnosťou pre každého, kto si aj v neskoršom období chce dovoliť obvyklý životný štandard.

Vecné poistenie

Poistenie domácnosti ponúka poistnú ochranu pre zariadenia, úžitkové a spotrebné predmety vašej domácnosti, proti živlom ako oheň, voda, víchrica, krupobitie, vlámanie a krádeže, lúpež a vandalizmus. Navyše sú okrem vecných škôd poistením pokryté aj náklady, vzniknuté v dôsledku škôd, ako napríklad náklady spojené s ich odstránením alebo s ochranou. Dodatočne sú samozrejme možné aj rozličné ďalšie  doplnky k zmluve a to vždy za najvýhodnejších podmienok, ktoré trh ponúka. Vaše poistenie domu je poistenie slúžiace k ochrane budov, uvedených vo vašej poistnej zmluve, vedľajších budov, ako aj garáží. Okrem toho poistenie zahŕňa nasledujúce riziká: požiar, voda, víchrica a krupobitie. Dodatočne je aj tu možné poistiť ďalšie elementárne škody.

Zabezpečenie detí

Deti žijú v súčasnosti a nemyslia na budúcnosť. Vy ako rodičia sa môžete už dnes v predstihu postarať o budúcnosť  vašich najmenších – pretože deti majú právo na bezstarostný život v istote! Vzhľadom na zabezpečenie a poistenie sa zohľadňujú nasledujúce témy:
  •     Vzdelanie
  •     Šport & Voľný čas
  •     Budovanie kapitálu na štúdium, prvé bývanie, auto, atď.

Zepter Finance ponúka vo všetkých týchto oblastiach na mieru šité riešenia, ktoré sú individuálne prispôsobené potrebám detí a mládeže.

Je bezpečnosť detí pre vás dôležitou témou ? Váš poistný poradca vám rád poskytne rozsiahle informácie  za zohľadnenia vašich individuálnych želaní.

Poistenie motorových vozidiel a úrazové poistenie

Povinné zmluvné poistenie slúži na ochranu všetkých zúčastnených, ktorí sa pohybujú na verejných cestách a to ako na poškodeného, tak aj na vinníka.
Privátne úrazové poistenie vám ponúka poistnú ochranu pre následky úrazu ako invalidita, smrť a pobyt v nemocnici vo forme finančného plnenia a / alebo dôchodku. Rozsah poistnej ochrany je voliteľný.

Financovanie / Investičné stratégie

V dôsledku veľkého množstva rozličných investičných spoločností sa medzičasom stalo veľmi náročné rozhodnúť sa pre tú správnu možnosť. Váš Personal Finance Consultant vám rád poskytne poradenstvo v súlade s vašimi želaniami a potrebami a podporí vás pri výbere rozličných spôsobov financovania ako napríklad stavebné úvery,  privátne úvery alebo leasing a dodatočne vám pomôže pri vypracovaní konceptu financovania.

Alternatívne investície / Zlato

Napriek všetkým hospodárskym a finančným krízam predstavuje zlato bezpečnú alternatívnu investíciu a momentálne sa dopyt po ňom v dôsledku neistoty, ktorá vládne na finančných trhoch zvyšuje, ako nikdy predtým.

Obmedzená disponibilita a všestranne známa istota napomohli drahému kovu k nebývalému nárastu jeho hodnoty. Vďaka neustále sa zvyšujúcemu dopytu a klesajúcej ťažbe je aj naďalej možné očakávať pokračujúci stúpajúci trend v oblasti ceny zlata.