Vyber krajinu 
 
   
 
 
Nachádzate sa v: Kariéra / Registrácia

PROFIL KARIÉRY

 

Deti:

Vodičský preukaz:
Ako ste získali informácie o skupine Zepter Finance?

Už ste sa informovali o skupine Zepter Finance?

Pokiaľ áno, aké informácie ste získali?

Z akého dôvodu mate záujem o zmenu povolania?

Analýza Vašej aktuálnej pracovnej situácie Radšej áno ++ + 0 - -- Radšej nie
Máte možnosť slobodne si zadeliť Váš pracovný čas?:  
 
Máte dobrú finančnú perspektívu?:  
 
Máte možnosť spoznávať v rámci Vašej činnosti nových ľudí a nové krajiny?:  
 
Sú podporované vaše osobné schopnosti?:  
 
Máte za sebou istotu finančne silného koncernu?:  
 
Máte voľnú ruku v podnikateľskom jednaní? :  
 
Sú Vaše znalosti rozširované kvalifikovaným vzdelávaním?:  
 

Vaše ciele v oblasti kariéry
Flexibilný pracovný čas:  
 
Možnosti kariéry:  
 
Tímová práca:  
 
Výborné možnosti zárobku:  
 
Kreatívne činnosti:  
 
Orientácia na budúcnosť:  
 
Kontakt s ľuďmi:  
 
Vykonávanie riadiacej funkcie:  
 
Dobré pracovné prostredie:  
 
 

Želaný zárobok

 Security code